Disclaimer

Voorwaarden voor het gebruik van de website van Nationaal Voetbalmuseum De Voetbal Experience

 1. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website www.voetbalexperience.nl en alle andere websites die door of namens deze organisatie gepubliceerd worden. Het Nationaal Voetbalmuseum behoudt zich het recht voor deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Naast deze voorwaarden kunnen specifieke voorwaarden van toepassing zijn, waaronder begrepen de voorwaarden van onze website en de voorwaarden die betrekking hebben op andere diensten die (al dan niet via onze websites) geleverd worden.
 2. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen ter zake van het gebruik van deze website kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Breda. Deze website wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld en geactualiseerd. Het Nationaal Voetbalmuseum aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruik van deze website. Het Nationaal Voetbalmuseum garandeert niet dat deze website vrij zal zijn van virussen, noch dat deze website te allen tijde beschikbaar is en foutloos zal werken.
 3. Het Nationaal Voetbalmuseum is niet verantwoordelijk voor hyperlinks vanaf deze site naar sites van derden. Een dergelijke hyperlink impliceert niet dat het Nationaal Voetbalmuseum gelieerd is aan de desbetreffende organisatie, noch dat het Nationaal Voetbalmuseum de inhoud van de desbetreffende website onderschrijft.
 4. Het opnemen van hyperlinks naar onze website vanuit uw website is toegestaan. Framing van pagina’s van deze website in uw website is echter niet toegestaan.
 5. Het Nationaal Voetbalmuseum aanvaardt geen aansprakelijkheid voor berichten, boodschappen of informatie die door derden op deze website geplaatst wordt. Het Nationaal Voetbalmuseum behoudt zich het recht voor om door derden op deze website geplaatste reacties te verwijderen.
 6. Op afbeeldingen en teksten zonder publiek domeinvermelding op deze website rust auteursrecht van het Nationaal Voetbalmuseum als auteursrechthebbende op het fotomateriaal, en in voorkomend geval op de afbeelding zelf. Het enkele feit dat deze website afbeeldingen en teksten bevat betekent niet dat het Nationaal Voetbalmuseum in alle gevallen gerechtigd is licenties te verlenen voor verdere openbaarmaking of verveelvoudiging daarvan.
 7. De merken en logo’s van het Nationaal Voetbalmuseum zijn merkenrechtelijk beschermd. Ongeautoriseerd gebruik van die merken is niet toegestaan.
 8. Voor vragen of opmerkingen over het gebruik van deze website kunt u zich wenden tot Nationaal Voetbalmuseum De Voetbal Experience, Borchwerf 4, 4704 RG Roosendaal of via info@voetbalexperience.nl
 9. Bij strijdigheid tussen de tekst van deze algemene voorwaarden en de specifieke voorwaarden prevaleren de specifieke voorwaarden.
 10. Voor het Nationaal Voetbalmuseum is een zorgvuldige omgang met de gegevens van bezoekers van onze website van groot belang. De website van het Nationaal Voetbalmuseum is erop gericht om uw privacy zoveel mogelijk te beschermen.
 11. Indien u via deze website aangeeft informatie per e-mail te willen ontvangen stemt u ermee in dat het Nationaal Voetbalmuseum u van tijd tot tijd informeert over zijn activiteiten en door het Nationaal Voetbalmuseum aangeboden producten. Daarbij zal te allen tijde de mogelijkheid worden geboden om alsnog aan te geven dat u geen prijs stelt
  op verdere toezending van informatie. Indien u geen informatie van het Nationaal Voetbalmuseum meer wenst te ontvangen, kunt u deze toezending op ieder moment stoppen door een e-mail te sturen naar info@voetbalexperience.nl